TISK

Ceníky vodného a stočného - detail

   •   01. 04. 2018

Cenová mapa vodného a stočného 2019

  


 

Daň z přidané hodnoty u vodného a stočného

Od 1. 5. 2020 klesá sazba DPH u vodného a stočného z původních 15 % na 10 %. Konkrétně se jedná o dodávku pitné vody prostřednictvím vodovodů. Snížená sazba bude také u stočného. DPH je sazbou daně, kterou stanoví stát a stát ji také vybírá. Stáhnout PDF dokument.

  


 

Ceny vodného a stočného platné od 1. 3. 2021

Vodné – 40,26 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

Stočné – 42,01 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

Srážková voda – 42,01 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

  


 

Ceny vodného a stočného platné od 1. 6. 2020

Vodné – 38,18 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

Stočné – 37,27 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

Srážková voda – 37,27 Kč/m3 + DPH v zákonné výši

  


  

Proč se platí za srážkovou vodu stále stejnou cenu, i když prší méně

Vše je dáno zákonem
Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), aktuální znění z 1. 1. 2018.

a vyhláškou  Vyhláška č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Ve vyhlášce je způsob výpočtu pro stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace (oddíl třetí, § 31 – a vzorec výpočtu je příloze č. 16) ten výpočet vyhází z dlouhodobého srážkového normálu.

Pro vás je hlavní poznámka pod čarou a to je, že:

* Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za třicetiletí, v současné době za třicetiletí 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.

Proto se po dobu 30 let (od roku 1991–2020) platí za stejný pozemek stejná sazba, i když prší méně či více. V tom třicetiletém období (1961–1990) jsou zahrnuty všelijaké varianty srážek (povodně a sucho). Od roku 2021 bude částka jiná, jelikož se dlouhodobý srážkový normál bude počítat z období 1991–2020).

 

Porovnání ceny vodného a stočného 2018stáhnout kompletní dokument v PDF
Zdroj: www.skrblik.cz

 

Velké nezávislé testy kohoutkové vody. Co doopravdy obsahuje?

https://www.stream.cz/adost/10023202-velke-nezavisle-testy-kohoutkove-vody

 


 

Porovnání ceny vodného a stočného 2014 nebo stáhnout kompletní dokument v PDF

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2014stáhnout kompletní dokument v PDF

Ceník vodného platný od 1. 1. 2014 pro Mir. Knínice – stáhnout kompletní dokument v PDF

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2013stáhnout kompletní dokument v PDF

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2012stáhnout kompletní dokument v PDF