TISK

Nákup komunálního vozidla v Kategorii N1

   •   16. 03. 2020

VŘ Nákup komunálního vozidla v Kategorii N1.docx.pdf
Stáhnout dokument PDF

1. Krycí list účastníka zadávacího řízení.docx
Stáhnout dokument

2. Technická specifikace (příloha č.1).docx
Stáhnout dokument

3. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky.docx
Stáhnout dokument

4. Návrh kupní smlouvy.docx
Stáhnout dokument