TISK

Povinně zveřejňované informace

   •   26. 06. 2013

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Oficiální
  Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace
  Příkopy 1202/17, 671 72 Miroslav

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Oficiální

  Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace
  Příkopy 1202/17, 671 72 Miroslav

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí:   6:30–11:00   11:30–16:00
  Úterý: 6:30–11:00 11:30–15:00
  Středa: 6:30–11:00 11:30–16:00
  Čtvrtek: 6:30–11:00 11:30–15:00
  Pátek: 6:30–11:00 11:30–14:30

 

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 23733741 kód banky: 0100

6. IČ
Identifikační číslo
49438018

7. DIČ
Daňové identifikační číslo
CZ49438018

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Informace pro občana

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.