SPRÁVA MAJETKU MĚSTA/články z miroslavského zpravodajeTISK

Neznámí autoři

   •   05. 05. 2012

     Při častých procházkách našim městečkem narážím na zajímavé stavby, možná spíše stavbičky a v mnoha případech jen technické objekty, které jsou pro všímavé spoluobčany ke spatření v celé Miroslavi.
Pro návštěvníky Miroslavi a věřím, že i pro spoustu spoluobčanů se tyto objekty stávají mnohdy hádankami, jejich účelů a původu vzniku. Myšlenkou tohoto článku není přednáška o tom, co jaký technický objekt a případně prvek v Miroslavi znamenal a jakou funkci plnil nebo plní.
     Myšlenkou úvahy nad těmito stavbami není zjišťování a stopování autora, proč to bylo a kdy to bylo vybudováno, ale spíš chci připomenout spoluobčanům Miroslavi, že je krásné chodit po našem městečku s otevřenýma očima.
Není nic krásnějšího, než najít zajímavou stavbu a položit si otázku, k čemu asi mohla sloužit (nebo slouží). Který šikovný řemeslník ji vdechl duši, a který znalý člověk ji navrhl, prosadil a uvedl v život. Každé takové dílko nese stopy lidských rukou, které je v potu musely zbudovat. Staly se ve své době jejich autorskými rukopisy a pro nás v současnosti němými svědky starých časů, hádankami, mnohdy neznámých autorů.

Ing. Martin Plechatý
SMM Miroslavi p.o.