SPRÁVA MAJETKU MĚSTA/články z miroslavského zpravodajeTISK

Nová technika na Správě majetku města - BONETTI / LASKI

   •   02. 04. 2013

    V roce 2012 Správa majetku požádala radu města o možnost ucházet se o dotaci, která byla vypsána v rámci Operačního programu Životního prostředí – prioritní osy 4, opatření 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady.
    Po schválení možností přihlásit se do této výzvy, byla vybrána nejvhodnější technika. Předmětem naší žádosti byl nákup vozidla nosič kontejnerů a výkonný štěpkovač. K této variantě jsme došli z důvodu zkvalitnění svozu bioodpadů a možností provádět štěpkování dřevin. Zvolená technika pomůže SMM a všem občanům s likvidací zeleně z ploch města i zahrádek. Občané budou moci prostřednictvím umístěných kontejnerů na vybraných svozových místech likvidovat bioodpady – trávu, listí a dřevný odpad ze stromů a keřů.                   
     Dotace SMM byla přidělena 17.5.2013, kdy jsme obdrželi akceptační dopis ze SFŽP ČR.
K samotnému předání techniky předcházelo výběrové řízení na dodavatele požadované techniky. Vítězi výběrových řízení se staly společnosti  CTS-servis, a.s. Okřínek 53, Poděbrady, která v měsíci říjen dodala vozidlo BONETTI 4X4 FX100/35 se šesti kontejnery a  společnost HITL s.r.o., Dobelice 57, která dodala štěpkovač LASKI LS150/38.
     Celkové náklady na vyřízení dotace a nákup techniky se vyšplhaly k částce 2.800 tisíc korun se spoluúčastí Správy majetku města ve výši 10%.

Ing. Martin Plechatý
SMM Miroslavi p.o.