SPRÁVA MAJETKU MĚSTA/články z miroslavského zpravodajeTISK

Oprava stojanu a nový přístřešek na ul. Údolní – poděkování

   •   01. 11. 2013

V roce 2011 jsem do zpravodaje napsal článek o miroslavských pumpách, s touhou nápomoci k oživení vzpomínek na tato technická díla starých časů a k připomenutí způsobů zásobování domácností vodou. V roce 2012 se podařilo vyčistit zanedbaný stojan na ulici Údolní a, za pomoci místního spolku rybářů, obnovit přítok do rybníčku a stojanu, ze kterého je dnes přiváděna voda do bývalé protipožární nádrže tzv. Ramoš, jak za starých časů.
V roce 2013 přišel pan L. Šuhaj s myšlenkou dokončit opravu stojanu a jeho zastřešení. Myšlenka to byla zajímavá a nadšení pana Šuhaje vedlo až k vybudování retro přístřešku, který dnes najdete při procházce na ul. Údolní. Pamětníci si určitě ještě vzpomenou na časy, kdy si do stojanu chodili pro vodu na praní, zalévání a mnozí i tuto vodu požívali na vaření. V dnešních časech  vodovodu je pro nás nemyslitelné běhání pro vodu, ale určitě se najdou pěší turisté, kteří při letních procházkách okolím Miroslavi, uvítají příjemné ochlazení vodou ramošského stojanu.
Závěrem bych rád poděkoval panu Šuhajovi a jeho synovi za dobrý nápad a také za finanční pomoc a samotnou výstavbu celého zastřešení. Dále firmě DERAMI s.r.o. manželům I. a R. Mikulkovým, kteří dodali veškerý materiál na přístřešek, klempíři panu Nesnídalovi který, provedl sponzorsky oplechování stříšky a firmě Miroslavské strojírny, s.r.o. panu I. Novotnému a R. Petrikovi, kteří také sponzorsky dodali nerezovou hrazdu s důmyslným prvkem pítka, vyrobeného podle vzpomínek občanů ul. Údolní.

Ing. Martin Plechatý
SMM Miroslavi p.o.