SPRÁVA MAJETKU MĚSTA/články z miroslavského zpravodajeTISK

Poděkování občanům

   •   19. 05. 2011

       S krásným počasím jara přichází i období sečení trávy. Jak prší, tak roste a když neprší, také roste. Stihnout posekat všechny travnaté plochy v Miroslavi a Kašenci za jeden týden je technicky nemožné.
      Chtěl bych jménem zaměstnanců SMM poděkovat všem občanům Miroslavi a Kašence, kteří se starají o pozemky před svými domy a sekají i travnaté plochy patřící městu. Každá taková pomoc se počítá a nám zaměstnancům šetří více času na ostatní práce v údržbě města, parků, hřbitovů, komunikací, chodníků, dopravního značení atd.

Ing. Martin Plechatý
SMM Miroslavi p.o.