VODOVODY A KANALIZACE/realizované opravy ve vodním hospo.TISK

Nové nadzemní hydranty v Miroslavi a Kašenci

   •   04. 04. 2014

celý článek

Oprava starého stojanu na vodu ul. Údolní (Ramoš)

   •   01. 11. 2013

celý článek

Rekonstrukce technologie kalového hospodářství ČOV v roce 2013

   •   19. 07. 2013

celý článek

Prosinec 2012 vyčištění okolí rybníčku v Kašenci a obnovení přepadu rybníčku

   •   16. 01. 2013

celý článek

Oprava zanesené meliorace pro napájení rybníčku v Kašenci

   •   14. 08. 2012

celý článek

Generální oprava trafostanice pro napájení vrtů u Kašence

   •   24. 05. 2011

celý článek